Zoeken

Zoekresultaat voor: kavelproject

Duurzaam bouwen nog altijd populair

Ook in Vathorst al jaren veel aandacht voor duurzame woningbouw Duurzaam bouwen is een breed begrip. Beknopt geformuleerd: bij duurzaam bouwen wordt er rekening gehouden met de effecten daarvan op het milieu. Daarnaast moet er aandacht zijn voor het gebruik van het gebouw, nadat het bouwproces is voltooid. Denk hierbij aan de mate van energieverbruik
Lees meer..

Vathorst: voor en door bewoners

Wijkbewoners nauw betrokken bij diverse projecten Sinds de bouw van de eerste woningen biedt Vathorst ruimte om te kiezen. De wijk ontwikkelt zich in hoog tempo, niet alleen dankzij betrokken ontwikkelaars, maar ook dankzij de creatieve inbreng van bevlogen bewoners. Dagelijks is er vanuit Ontwikkelingsbedrijf Vathorst (OBV) oog en oor voor wat leeft onder Vathorsters.
Lees meer..

Bouwen op een vrije kavel in Vathorst: koperservaringen

‘De vrijheid van bouwen op onze eigen kavel, dát wilden we graag’ Een nieuw jaar, een nieuwe woning. Wil jij dit jaar bouwen op een vrije kavel, maar weet je niet precies wat je kunt verwachten? Geen nood, talloze tevreden kopers van een vrije kavel in Vathorst delen graag hun ervaringen. In deze blog komen
Lees meer..

Levensloopgeschikte woningen Plan de Diamant in Vathorst

Vanaf de entree over de Schapendriest, liggen de 32 vrijstaande woningen in Plan de Diamant omgeven door water en groen in het deelgebied De Velden 3. Omdat hier consumentgericht wordt gebouwd, kunnen kopers kiezen uit verschillende plattegronden, waardoor het mogelijk is een levensloopgeschikte woning te realiseren. Een woning waar je dus je hele leven kunt
Lees meer..

Vrije kavels in Vathorst populair door vele woonmogelijkheden

In de eerste helft van dit jaar is een aantal vrijekavelprojecten in Vathorst uitverkocht, zoals Wonen aan de Laak en Hof Ermerveen. De vrije kavels blijven ook in de tweede helft van dit jaar onverminderd populair. Er is veel vraag naar kavels en ook de verkoop van kavels in De Bron, waar nog enkele kavels
Lees meer..

2014 goed kaveljaar in Vathorst

OBV heeft een druk jaar achter de rug, omdat de verkoop van vrije kavels dit jaar is verdubbeld ten opzichte van 2013. Hoe is die interesse te verklaren? In algemene zin hebben mensen weer meer de bereidheid om te verhuizen. Wat ook duidelijk te merken is dat kopers juist nu graag hun eigen woonideeën willen
Lees meer..