Nieuws

Volop belangstelling voor vrije kavels Waterdorp

De vrije kavels in Waterdorp zijn vorige week in verkoop gegaan. En dat moment ging niet stilletjes voorbij! De eerste twintig (van de 36) kavels stonden gelijk volop in de belangstelling.  Vanaf het moment dat de deuren van het i-Centrum opengingen, zo rond 19.30 uur, stroomden de belangstellenden binnen.

Waterdorp gewilde plek om te gaan wonen

Er ontstond zelfs een heuse rij bij de uitgifte van de brochure, de prijslijst en ander informatiemateriaal. Uiteindelijk werden die avond ruim 100 brochures meegegeven aan de geïnteresseerden in een vrije kavel. In het weekend erna nog eens 35. Wat wel duidelijk maakt dat Waterdorp nu al geliefd is en een gewilde plek om te gaan wonen! Het plan, waarin 400 woningen komen, spreekt tot de verbeelding door zijn romantische opzet. Laagbouw, kronkelende straten, weinig parkeren op straat en het vele water, zijn de meest in het oog springende kenmerken waarvoor kopers warm lopen. De maquettes van Waterdorp als geheel en van de kavels afzonderlijk, werden zeer goed bestudeerd en uit de vele vragen bleek dat belangstellenden zich van te voren al goed hadden voorbereid.

Ruimte om te kiezen en te bouwen

De meeste mensen wisten ook hun woonwensen goed onder woorden te brengen als er naar gevraagd werd. Vooral de ruime kavels en de mogelijkheid een huis van eigen signatuur neer te zetten, deed menig hart sneller kloppen toen de brochure opengeslagen werd. Mensen waren erg benieuwd naar het kavelpaspoort, de exacte afmetingen van de kavel, het bouwvolume, de bouwhoogte en de positionering van bijgebouwen op de kavel. Ook over de bezonning van de tuin, parkeren op eigen terrein en het principe van een hoge en lage tuin werden veel vragen gesteld .

Waterdorp: mooier, groener, dorpser

Ondanks de strikte beeldkwaliteit die wordt gevraagd op deze plek, bleef iedereen enthousiast. Het enthousiasme nam zelfs toe, omdat men wel besefte dat Waterdorp er alleen maar mooier, groener en dorpser van wordt . De komende weken worden spannend! Iedereen die in aanmerking wil komen voor een optie op een van de kavels, kan inschrijven tot en met maandag 10 oktober tot 12.00 uur. Daarna zal worden geloot. Voor alle informatie over de kavels, de prijzen en de inschrijfprocedure kun je op deze website kijken.