Categorie: Nieuws

Fijne vakantie

Tijdens de bouwvak is het kantoor van OBV week 30 en 31 gesloten. OBV is voor spoedgevallen bereikbaar via onze telefoonservice op het gebruikelijke nummer (033) 45 110 10. Het team van OBV wenst u een hele fijne zomervakantie!
Lees meer..

Vooraankondiging start verkoop kavels Bergenparkbuurt

Ten zuiden van Laakse Tuinen wordt de Bergparkbuurt ontwikkeld, gelegen aan het toekomstige Westelijk park en de Bergenboulevard. In deze nieuwe groene buurt worden diverse type woningen gerealiseerd. Ook is er ruimte voor 14 vrije kavels, die verspreid in de buurt te vinden zijn. Het zijn de allerlaatste vrije...
Lees meer..

Kavels Tuin 24 onder optie

Voor de negen vrije kavels in Tuin 24 (Laakse Tuinen) kwamen maar liefst 123 interesseformulieren bij OBV binnen! Op woensdag 1 maart is bij de notaris geloot en alle eerste optanten zijn telefonisch op de hoogte gebracht van hun optie. De inschrijvers die helaas zijn uitgeloot hebben hierover een...
Lees meer..

Start verkoop Tuin 24

Dinsdag 14 februari 2023 om 19.00 uur is de verkoop gestart van de laatste negen kavels in Laakse Tuinen, in Tuin 24. Deze kavels liggen (op kavel 73 na) aan het water van de Calveense wetering, dat in verbinding komt te staan met het water in het aan te...
Lees meer..

Verkoop kavels Tuin 24 start 14 februari

Op dinsdag 14 februari 2023 om 19.00 uur start de verkoop van de laatste negen kavels in Laakse Tuinen, in Tuin 24. Deze kavels liggen aan het water van de Calveense Wetering, dat in verbinding komt te staan met het water in het aan te leggen Westelijk park. Tuin 24...
Lees meer..

Start verkoop vrije kavels Tuin 24

De bijna 80 vrije kavels in Laakse Tuinen zijn verdeeld over verschillende ‘Tuinen’. Alleen de kavels in Tuin 24 zijn nog niet in de verkoop gegaan. Naar verwachting zullen deze 9 kavels in kwartaal 1 van 2023 in verkoop gaan. Zodra een exacte datum bekend is wordt dat via...
Lees meer..