Nieuws

Informatieavond particuliere kavels Waterdorp

Op 1 september organiseert OBV een informatieavond over de particuliere kavels in Waterdorp! Tijdens deze avond krijgt u een algemene toelichting op de beeldkwaliteit die voor deze kavels gaat gelden. De beeldkwaliteit is zodanig stevig vastgelegd, dat de betrokken stedenbouwkundige graag uitlegt aan geïnteresseerden wat de uitgangspunten zijn voor deze vrije kavels in De Laak. De bouwregels hebben betrekking op zowel het perceel als op de woning, de garage en eventuele andere bijgebouwen. Het gaat dan o.a. over de keermuur (scheiding tussen hoge en lage tuin), beschoeiing, steiger, het maximale bouwvolume, het bouwen tegen de erfgrens, tuinen aan het water, kapvorm, bebouwingshoogte, etc. De 20 kavels die als eerste in verkoop gaan, variëren in grootte tussen 311 en de 860 m² en hebben allemaal een verschillend kavelpaspoort. De daadwerkelijke start verkoop van de kavels is eind september.
U bent welkom op 1 september in het i-Centrum vanaf 19.30 uur. Om 20.00 uur en om 20.45 uur wordt een centrale presentatie gegeven door de stedenbouwkundige. En er is gelegenheid tot het stellen van vragen en u kunt de maquette bekijken.