Wonen in Amersfoort

Wonen in Amersfoort

Amersfoort staat bekend als een ideale stad om je carrière te combineren met een gezin. Er wonen dan veel jonge mensen die er graag hun kinderen grootbrengen: er zijn veel speelplekken, de keuze aan kinderopvang is groot en de scholen behoren tot de top van Nederland. En of je nu liever in een dorpse, stadse of landelijke sfeer woont, de Amersfoortse wijken bieden een zeer gevarieerd woningaanbod, zodat wonen in Amersfoort je zeker zal bevallen.

Waar woon jij het liefst?

In het centrum vind je met name appartementen, waarvan een aantal nog in aanbouw. Aan de zuidkant van de stad woon je in rustige jaren dertig wijken. Aan de noordkant bepalen ruim opgezette nieuwbouwwijken het beeld. Kattenbroek staat bekend om haar spannende architectuur en in Vathorst zijn voornamelijk mooie eengezinswoningen te vinden, appartementen en ook vrije kavels om zelf op te kunnen bouwen zijn er voor handen.

Amersfoort heeft veel te bieden. De stad telt maar liefst ruim 400 rijksmonumenten en twee stadsgezichten: Rijks beschermd gezicht Amersfoort (binnenstad) en Rijksbeschermd gezicht Amersfoort – Bergkwartier (villawijk). De middeleeuwse binnenstad is opmerkelijk goed bewaard gebleven en kent een grachtenstelsel. De Onze Lieve Vrouwetoren (door Amersfoorters ook ‘Lange Jan’ genoemd) is de belangrijkste blikvanger. Met zijn 98 meter is het de op twee na hoogste kerktoren van Nederland. De bijbehorende kerk ging bij een explosie in 1787 verloren. De toren werd voor 1960 gebruikt als oorsprong van het coördinatenstelsel van het Rijksdriehoeksnet.

De Binnenstad

De binnenstad heeft nog andere bezienswaardige kerken, zoals de Sint-Joriskerk aan de Hof en de rooms-katholieke Sint-Franciscus-Xaveriuskerk, ontworpen door architect F. Wittenberg. Ook de Sint-Aegtenkapel en de Oudkatholieke kerk H. Georgius zijn het noemen waard. Een belangrijke niet-religieuze bezienswaardigheid in Amersfoort is de stadsmuur. De eerste stadsmuur werd gebouwd rond 1300. De Plompetoren was een onderdeel van de oudste muur. Hier werden vroeger de gevangenen gehouden. Tussen 1380 en 1451 werd een nieuwe stadsmuur gebouwd, die de stad tot in de 19e eeuw ruimschoots heeft kunnen omsluiten en die deels behouden is. Nadat de oudste stadsmuur haar functie had verloren werd deze gebruikt om huizen tegenaan te bouwen, Muurhuizen. Een voorbeeld van zo’n Muurhuis is het huis Tinnenburg.