Uitverkochte locaties

Uitverkochte locaties

In Vathorst zijn op diverse locaties vrije kavels uitgegeven. In totaal gaat het om rond de 400 kavels die al bebouwd zijn of in aanbouw. Veel van die locaties zijn uitverkocht. We laten er hier nog wat van zien ter inspiratie. Door de hele wijk kun je vrijstaande woningen vinden die door de bewoners ontworpen zijn aan de hand van de voorgeschreven beeldkwaliteit.

Het gaat om woningen in allerlei soorten en maten, modern en klassiek, aan het water, in het groen of in een hofje. In een project, met de naam ‘Vrij in een rij’, bouwden 17 bewoners met elkaar een rij woningen, ieder op hun eigen kavel. Dat is nog steeds een voorbeeld van een geslaagde manier om een locatie te ontwikkelen met vrije kavels (aan de Baak van Brouwershaven nabij rotonde 5).

Bekijk alle koperservaringen

Laakse Tuinen

Diverse Tuinen

In Laakse Tuinen, ten westen van Waterdorp zijn op diverse plekken vrije kavels gerealiseerd. De meeste liggen aan het water, maar ook gelegen in het groen aan een rustige woonstraat, zijn er kavels te vinden. De kavels aan het water hebben veelal een hoge-lage tuin waardoor de beleving van het water nog sterker wordt.

Tuin 7: alle 10 kavels verkocht

Tuin 10: alle 15 kavels verkocht

Tuin 12: alle 9 kavels verkocht

Tuin 13: alle 4 kavels verkocht

Tuin 19: kavel 47, 54 t/m 57 verkocht

Tuin 20: alle 14 kavels verkocht.

Waterdorp

De Laak 38 vrije kavels

In Waterdorp in grachtenstad De Laak, zijn in twee fasen 38 vrije kavels verkocht. De kavels liggen (op vier na) allemaal aan het water van de Laak, de Binnenlaak of de Kleine Eem. De kavels hebben daardoor te maken met hoogteverschil, waardoor de vrije kavels een hoge tuin hebben met terras en een lage tuin (met name groen) aan het water. Daardoor ontstaat een hele lommerijke sfeer, met bootjes aan de eigen steiger, groene oevers en privé-tuinen met bloeiende planten en bomen. De meeste woningen zijn opgeleverd en bewoond, maar er zijn ook nog enkele woningen in aanbouw in verschillende stadia.