Nieuws

Vooraankondiging start verkoop kavels Bergenparkbuurt

Ten zuiden van Laakse Tuinen wordt de Bergparkbuurt ontwikkeld, gelegen aan het toekomstige Westelijk park en de Bergenboulevard. In deze nieuwe groene buurt worden diverse type woningen gerealiseerd. Ook is er ruimte voor 14 vrije kavels, die verspreid in de buurt te vinden zijn. Het zijn de allerlaatste vrije kavels in Vathorst! Momenteel is OBV bezig met de verkaveling en voorbereiding van de verkoop. Het is de verwachting dat deze kavels aan het eind van het 3e kwartaal van dit jaar in verkoop gaan. Inschrijven is mogelijk vanaf de start verkoopdatum. De exacte datum wordt bekend gemaakt via de website en de e-nieuwsbrief Vrije kavels. Vanaf die datum is alle informatie over de kavels online beschikbaar. De toewijzing van de kavels vindt plaats door middel van een inschrijving en loting door de notaris. Kijk voor meer informatie over de Bergenparkbuurt op de website van Vathorst.