Nieuws

Vrije kavels Laakse Tuinen: kopers gestart met bouwen

Afgelopen maanden zijn de eerste kavelkopers gestart met de bouw van hun toekomstige woning in Laakse Tuinen. Zowel in Tuin 7 als in Tuin 10 wordt druk gebouwd. De verwachting is dat de komende maanden nog meer kavelkopers gaan starten met de bouw van hun woning.

Tuin 12 en 13
De kavels in Tuin 12 en 13 zijn momenteel allemaal verkocht of onder optie. De optanten en kavelkopers zijn druk bezig met het ontwerpen van hun woning. De kavels kunnen vanaf 1 september worden afgenomen. Daarna zal ook de bouw van de eerste woningen in die twee Tuinen starten.

Volgende fase
In Laakse Tuinen gaan nog meer vrije kavels in verkoop, onder andere in Tuin 16, 19 en 20. Sommige van deze kavels liggen aan de Kleine Eem. Achter de schermen wordt momenteel hard gewerkt aan de verkaveling van deze drie Tuinen en aan de gewenste beeldkwaliteit. Aan welke eisen moeten de te bouwen woningen voldoen en welke woonsfeer moet hier gaan ontstaan? Daarop worden nu de antwoorden geformuleerd. De verwachting is dat in mei de verkoop van de volgende fase vrije kavels kan starten. Meer informatie over de kavels en de v.o.n.prijzen komen beschikbaar zodra de verkoop start. Via de e- nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van alle actuele informatie over deze nieuwe fase in de verkoop.

Kavels 1, 2, 34 en 35
Om bouwlogistieke redenen zijn de kavels 1, 2, 34 en 35 in Laakse Tuinen nog niet in de verkoop gegaan. Ook nu is nog geen goede inschatting te maken van wanneer deze kavels in verkoop kunnen gaan. Het is afhankelijk van de bouw en ontwikkeling van andere kavels. De start verkoop van deze kavels zal bekend worden gemaakt via de e-nieuwsbrief. De toewijzing vindt plaats d.m.v. inschrijving en loting bij de notaris.

Om een goede indruk te krijgen van hoe Laakse Tuinen als nieuwe woonwijk er uit gaat zien kun je de virtual tour bekijken of het inspiratiemagazine downloaden.