Onderwerp: vrije kavels vathorst

Vrije kavels zijn ‘hot’

Geplaatst op 29 juni 2015

OBV merkt dat het weer gonst op de woningmarkt! De vraag naar vrije kavels in Vathorst is en blijft onverminderd groot. In de eerste helft van dit jaar zijn er al weer ruim 20 kavels verkocht van uiteenlopende grootte en ligging. De projecten Wonen op een eiland in De Bron, Wonen aan de Laak en […]

Op weg naar energieneutrale woningen

Geplaatst op 05 maart 2015

Het beleid van de Rijksoverheid is erop gericht dat nieuwe woningen in 2020 (bijna) energieneutraal zijn en dan geen energierekening meer hebben! Vanaf 1 januari 2015 is de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) verlaagd van 0,6 naar 0,4. Daarmee is een belangrijke tussenstap gezet om in de toekomst (bijna) energie neutrale woningen te realiseren. Wat betekent dat voor […]