Nieuws

Drie kavels Waterdorp opnieuw in verkoop

Tijdens de start verkoop van de 16 vrije kavels Waterdorp (2e fase), bleek veel belangstelling voor deze kavels in de waterrijke omgeving van rivier de Laak. OBV ontving uiteindelijk een kleine 100 (!) inschrijfformulieren waaruit is geloot. De eerste optanten hebben hun optie geaccepteerd en ook zijn er mensen voor hun 2e keus ingeloot.
Inmiddels is duidelijk dat er nog drie kavels zijn waarop geen optie rust, kavel 32, 34 en 38. Deze gaan vrij in verkoop vanaf dinsdag 6 juni 2017 om 9.00 uur. Verkoop vindt plaats volgens het principe ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’. U kunt uitsluitend per e-mail (vrijekavels@vathorst.com) uw interesse voor één van de kavels kenbaar maken. Zet in de mail uw NAW gegevens, telefoonnummer waarop u bereikbaar bent en het nummer van de kavel van uw voorkeur. Voor de duidelijkheid: u kunt geen tweede keus aangeven!

De toewijzing van de optie gaat op volgorde van binnenkomst, gerekend vanaf dinsdag 6 juni 9.00 uur. Bij meer inschrijvingen op dezelfde kavel, vindt een toewijzing plaats in volgorde van 1e, 2e en 3e optant. De mensen die een eerste optie verkrijgen worden gebeld. Anderen krijgen een mailbericht over de stand van zaken.