Nieuws

Op weg naar energieneutrale woningen

energie neutrale woningHet beleid van de Rijksoverheid is erop gericht dat nieuwe woningen in 2020 (bijna) energieneutraal zijn en dan geen energierekening meer hebben! Vanaf 1 januari 2015 is de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) verlaagd van 0,6 naar 0,4. Daarmee is een belangrijke tussenstap gezet om in de toekomst (bijna) energie neutrale woningen te realiseren.

Wat betekent dat voor zelf bouwen?

Energiebesparing bij het bouwen van een eigen woning, is te bereiken door de buitenschil van de woning hoogwaardig te isoleren. Maar ook door het toepassen van bijvoorbeeld zonnepanelen, grondenergie, warmteterugwinning en/of een hoge isolatienorm voor beglazing.
Deze maatregelen leiden in eerste instantie tot een extra investering, doordat materialen en/of installaties worden toegevoegd die voor de energiebesparing moeten zorgen. Daaraan gekoppeld is ook een verhoging van jaarlijkse lasten (belasting, verzekering).

Voordelen

Maar de financiële voordelen van energiebesparing van individuele maatregelen en samengestelde pakketten, zijn groter dan de bijkomende kosten. De initiële investeringen variëren van ongeveer € 6.500 tot € 15.000 euro per woning (voor woningen van 80 tot 170 m² gebruiksoppervlakte), afhankelijk van de grootte en het type woning. In termen van netto hypotheeklasten gaat het gemiddeld om circa € 25, -per maand. Op termijn wordt de investering terugverdiend doordat de maandelijkse energierekening substantieel lager wordt of zelfs op 0 gaat uitkomen. De gemeente Amersfoort geeft heldere informatie over mogelijke concepten voor het realiseren van een energieneutrale woning.

De Groene Hagen

De zes vrije kavels van De Groene Hagen in De Bron, moeten duurzaam worden gebouwd en dat past dus erg goed binnen de nieuwe EPC-norm. Als tegemoetkoming in de kosten voor het aanleggen van een warmteterugwinningssysteem of vormen van duurzaam elektrisch verwarmen, biedt OBV € 7.250, – (incl. btw) aan elke vrije kavelkoper in dit project. Een mooie stimulans dus om duurzaam te gaan bouwen. En omdat voor elke nieuwe woning een EPC van 0,4 gehaald moet worden heeft dit project een groot financieel voordeel. Klik hier voor meer informtie over De Groene Hagen.